Határmenti

2014 márc. 7.

HATÁRTALAN „Partnerség” EURÓPAI hálózata

2011-ben, az önkéntesség európai évében – egy magyarországi (Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány) és egy szlovákiai (BOVAP Polgári Társulás) civil szervezet 5 éves együttműködésének eredményeként megrendezett közös találkozó alkalmával jött létre európai hálózatunk.    A 10 társult civil szervezet illetve önkormányzat révén hálózatunk 40 európai település polgárságát érinti.   2012-ben „A generációk közötti szolidaritás” évében és 2013-ban „Az európai állampolgárok” évében tervezett programsorozatunk az esélyegyenlőség témakörét tűzte zászlajára. Feldolgozásra váró témák:

- a működési területünk polgárait napi szinten érintő, kisebbségi léthez és
- hátrányos gazdasági-, társadalmi-, szociális helyzethez kapcsolódó-,
- a korosztályok-, és
- nemek közötti valamint
- a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtése, javítása, szolidaritás erősítése helyi és uniós szinten.

A projekt. 2012. június 1. kezdődik műhelymunkával: folyamatos elektronikus kapcsolattartás és havi rendszerességű találkozók alkalmával véglegesítjük a partnereinkkel közösen összeállított programsorozatot, melynek egy tematikus keretet kívánunk adni: 2012 december 18-20-án a SCHENGENI HATÁROK megnyitásának 5. évfordulóját valamint a KISEBBSÉGEK NAPJÁt és az emberi szolidaritás nemzetközi napját megünnepelve kezdünk és 2012. 05. 05.-én, az Esélyegyenlőség napján zárunk. A két esemény közti időszakban további 13, a témához kapcsolódó, Európai ünnephez kötött esemény megrendezésére kerül sor.  Ezeket – a minden esetben közösen szervezett és megvalósított – rendezvénynapokat igyekszünk színes-változatos programokkal megtölteni (pl: konferenciák, vitafórumok, Esélyegyenlőségi Gyermek nap, „Határtalan fesztivál”, képzőművészeti kiállítás, szabadidős és sport programok, vetélkedők, stb.).  A teljes projektidőszakot végigkíséri a folyamatos konzultáció, közös műhelymunka. A közösen létrehozott kommunikációs eszközökben (Kiadvány, DVD, honlap) a jövőbeni cselekvési tervünket dolgozzuk ki.

A projekt programtervének letöltése


 

„Réseau européen de la solidarité et de l’égalité des chances sans frontière”

En 2011, à „l’année européenne du volontariat” notre réseau se formait à propos d’une rencontre comme résultat de la coopération de 5 années d’une association civile hongroise (Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány) et d’une slovaque (OVAP Polgári Társulás). Avec la participation de 10 associations civiles coalisées, notre réseau joint les citoyens de 40 communes européennes. En 2012 à „l’année européenne de la solidarité” et en 2013 à „l’année des citoyens européens” nous avons choisi le thème de l’égalité pour nos programmes. Les thèmes à rédiger:

- Au niveau local et européen, renforcer la solidarité, créer et améliorer l’égalité des chances des handicapés,
- des minorités,
- des classes d’âges et de genre différentes cocernées les
- situations économiques, sociales désavantageuses.

Le projet commence le 1er juin 2012 avec un travail d’atelier: à l’occasion des rencontres mensuelles et de la communication électronique, nous rendons définitifs les programmes  thématiques concertés avec nos partenaires:

De 18 à 20 décembre 2012, nous commençons en fêtant le 5ème anniversaire de l’ouverture des frontières de Schengen, la Journée des Minorités et la Journée Internationale de la Solidarité Humaine et nous terminons les programmes le 5 mai 2014 à la Journée de l’Handicapage.

Entre les deux événements nous organisons encore 13 événements liés à une fête européenne  concernant notre thème. Nous essayons de remplir ces événements – organisés toujours ensemble – avec des programmes variés (p.ex. conférences, forums de discussion, journée de l’égalité et des enfants, exposition des beaux-arts, programmes sportifs et de loisir, compétitions, etc…)

Toute la période de projet sera accompagnée par des consultations permanentes et par des travails d’atalier communs. Nous effectuons notre plan d’action de l’avenir à l’aide des outils de communications créés. (Publication, DVD, site web).


 

A projekt programelemeinek bemutatása:

2012. 12. 14.-17. Balassagyarmat (HU) KISEBBSÉGEK és az emberi szolidaritás nemzetközi napjai: HATÁRNYITÓ ÜNNEPSÉG – Karácsonyi Vásár
2013. 05. 17-18. Ipolyvarbó (SK) – Őrhalom (HU) HATÁRTALAN FESZTIVÁL – Hídi vásár
2013. 06. 15-17. Vlahova Lhota (CZ) A társadalmi igazságosság világnapja – Az anyanyelv nemzetközi napja: Tapasztalatcsere program
2013. 06. 14.-16. Balassagyarmat (HU) Játék HATÁROK NÉLKÜL – Diákjuniális
2013. 07. 06. Herencsény (HU) Palóc Búcsú 2013 – a magyar nemzet összetartozásának jegyében
2
013. 07.  28. Ipolymenti Kavalkád – Szt. Anna Napi Búcsú: Hagyományőrzés és gasztronómia a generációk közötti párbeszéd jegyében (Balassagyarmat-HU)
2013. 08. 02. NEMEK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLŐSÉG jegyében: Gulyásfőző verseny – és egyéb játékos vetélkedők férfiak és nők között. (Nagycsalomja – SK)

Határtalan partnerség

További programok